OBCHODNÍ PODMÍNKY


OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat lze emailem, zprávou přes FB nebo telefonicky
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a uhrazení rezervačního poplatku
 • v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady
 • zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa, cca. 1 měsíc před plánovaným termínem focení (v období před letními prázdninami a Vánocemi může být i delší)
 • novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá přes sms ještě z porodnice

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností klienta mi toto oznámit na e-mail případně telefonicky a to ideálně 2 dny předem.

Náhradní termín

 • berte prosím na vědomí, že pokud budete žádat o náhradní termín, z mé strany Vám bude nabídnut až další nejbližší dostupný/volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů (čekací doba se tak v některých případech může prodloužit!)

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky (viz. sekce CENÍK).

Splatnost cen

 • ceny jednotlivých foto balíčků (popř. +tisk) jsou splatné do 30 dnů ode dne zaslání finálního výběru a to převodem na účet
 • pokud nedojde k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, případného příplatku či dodatečného doplatku za fotografie nad rámec balíčku, tisk vyhrazuji si právo zakázku (fotografie) nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ - REALIZACE

Realizace focení

 • focení probíhá na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem (v domluvený den a čas) a to buď v prostorách fotoateliéru nebo v exteriéru

Ateliérové focení

 • v ateliéru probíhá výhradně focení novorozenců/newborn a miminek, pro které je ateliér dispozičně přizpůsoben

Exteriérové focení

 • v exteriéru probíhá focení dětí a rodin, těhulek
 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem
 • vyhrazuji si však právo určit lokaci pro realizaci exteriérového focení (toto má své odůvodnění v tom, že jako fotograf upřednostňuji pro exteriérové focení znalost prostředí a místních podmínek a proto si lokace předem vybírám)
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín/popř. po domluvě do ateliéru

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení!

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 •  po uskutečněném focení zasílám neretušované náhledy z focení, ze kterých si budete vybírat finální  fotky 
 • náhledy, které Vám budou zaslány, představují téměř všechny záběry z focení a vy si v soukromé galerii, kterou pro vás připravím vyberete finální výběr podobně jako na ehopu.
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat(jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)
 • vybrané fotografie  k úpravě by měly být z Vaší strany zaslány zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě vyhrazuji si prodloužit dobu dodání fotografií !!! 
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 2 - 6 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení!!!

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec Vámi zvoleného balíčku
 • pokud od Vás obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 30-ti dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.

Expresní vyhotovení fotografií

 • je třeba mne informovat již při objednání / rezervaci termínu
 • pokud na fotografie z nějakého důvodu spěcháte, mohu je vyhotovit včetně tisku do 7 pracovních dní od zaslání vašeho výběru a to za příplatek 1.000,- Kč (týká se pouze zakázek s max. počtem 20 ks fotografií)
 • vyhrazuji si právo tuto službu nenabízet v době mé dovolené či plánované nepřítomnosti.

Předání fotografií

 • tištěné fotografie je možné si vyzvednout osobně ve fotoateliéru
 • na přání mohu zaslat vyhotovené fotografie vámi zvoleným přepravcem
 • hotové fotografie v digitální podobě zašlu pomocí internetových úložišť popř. je možné vyzvednout v ateliéru (Nutno mít své externí úložiště)

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) 
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE ani soubory RAW NEPOSKYTUJI !!!

Retuše

 • u rodinných fotografií, fotografií dětí provádím základní úpravy jako ořez, kontrast, jas, kolorování u exteriérových fotografií, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, modřiny, škrábance. Všechny fotografie budou dodány i v černobílém provedení.
 • u těhotenských fotografií provádím hlubší retuš pleti
 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách mít nechcete, odstraňte je prosím dětem před focením
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, bělení zubů, zeštíhlení postavy, atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek.
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk

 • fotografie vyvolávám u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 6 měsíců od focení
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu minimálně jednoho roku

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do mého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si nepřejete, aby vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné mne o vašem rozhodnutí předem informovat (nejpozději během focení). Pokud tak neučiníte, beru to jako váš souhlas.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. text...